Κυριακή, 30 Ιουνίου 2019

ACCESS CONTROL
Access Control Συστήματα ελεγχόμενης πρόσβασης


Access Control ονομάζουμε το ηλεκτρονικό σύστημα που ελέγχει την  πρόσβαση ατόμων σε εξωτερικές εισόδους κτιρίων η εσωτερικές θύρες  ελεγχόμενων χώρων.

Ανάλογα με τα δικαιώματα που έχει κάποιος χρήστης , μεσω του ηλεκτρονικου συστήματος ελέγχου, αποκτα προσβαση  στους χωρους ξεκλειδώνοντας εναν ηλεκρικο μηχανισμό.

Ένα πλήρες σύστημα ελέγχου πρόσβασης αποτελείται από έναν ελεγκτή πρόσβασης, έναν αναγνώστη καρτών, το κουμπί εξόδου, τηνηλεκτρονική κλειδαριά και την πλατφόρμα λογισμικού, μαζί με οποιουσδήποτε
άλλα απαραίτητα εαρτηματα όπως πχ τροφοδοτικό καλώδια κλπ
Ετσι ,τα σύγχρονα συστήματα ελέγχου πρόσβασης  διαθέτουν:
• Ελεγκτής πρόσβασης που μεταφέρει πληροφορίες από το λογισμικό, συμπεριλαμβανομένου του αναγνωριστικού προσώπου, του αριθμού της κάρτας και των αδειών χρήσης πρόσβασης σε καθορισμένο προσωπικό σε καθορισμένες ώρες.
• Αναγνώστες καρτών για τη συλλογή πληροφοριών αναγνώρισης όταν επαληθεύεται ένας χρήστης. Ο αναγνώστης στη συνέχεια στέλνει τις πληροφορίες κάρτας χρήστη στον
ελεγκτή  και ολοκληρώνει τη διαδικασία επαλήθευσης.
• Ο αναγνώστης δακτυλικών αποτυπωμάτων αναγνωρίζει τον χρήστη απευθείας όταν πατιέται, στέλνει και αποθηκεύει το αναγνωριστικό χρήστη και τις εγγραφές στους ελεγκτές και ολοκληρώνει την  διαδικασία επαλήθευσης.
• Αισθητήρες πόρτας που ανακτούν την κατάσταση πόρτας – όταν η κατάσταση μιας πόρτας είναι ανώμαλη, ενεργοποιείται συναγερμός και αποστέλλεται μια ειδοποίηση μέσω του λογισμικού διαχείρισης.
• Λογισμικό για τη διαχείριση γεγονότων σε πραγματικό χρόνο και παρακολούθηση της κατάστασης της συσκευής, καθώς και σύνδεση με άλλες συσκευές πχ CCTV.

Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2019

Kάμερα αντιεκρηκτικού τύπου 


Κάμερα αντιεκρηκτικού τύπου explotion proof camera


Μια κάμερα αντιεκρηκτικού τύπου δηλαδή με προστασία από εκρήξεις είναι μια κάμερα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επικίνδυνο δυνητικά εκρηκτικό περιβάλλον.
Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα κάμερας δεν θα προκαλέσει έκρηξη ,ενώ παράλληλα θα  επιβιώσει από έκρηξη έξω από το περίβλημα.
Οι κάμερες που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα περιβάλλοντα έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέπουν την ανάφλεξη των γύρω αερίων ή σκόνης.
Θα προστατεύουν  είτε οποιαδήποτε έκρηξη μέσα στη συσκευή, είτε θα αποτρέψουν σπινθήρες που εξέρχονται από τη συσκευή και προκαλούν έκρηξη.Κανονικά, δεν ανησυχούμε για τους σπινθήρες.
Για παράδειγμα, ένας διακόπτης φωτισμού του σπιτιού μπορεί να εκπέμψει ένα μικρό, αβλαβές ορατό σπινθήρα κατά τη μεταγωγή. Σε μια συνηθισμένη ατμόσφαιρα, αυτό το τόξο δεν ενδιαφέρει, αλλά εάν υπάρχει ένας εύφλεκτος ατμός, το τόξο μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
Εκρηκτικά περιβάλλοντα βρίσκονται σε διάφορα σημεία όπως δεξαμενόπλοια πετρελαίου και φυσικού αερίου, χημικές μονάδες επεξεργασίας, νοσοκομειακά χειρουργεία, ανεφοδιασμοί αεροσκαφών και κρεμάστρες, ανθρακωρυχεία ή διυλιστήρια πετρελαίου, μονάδες επεξεργασίας λυμάτων, χειρισμός σιτηρών, ραφιναρίσματα ζάχαρης και βιομηχανία εκτύπωσης.
Αυτά τα περιβάλλοντα, μπορούν να περιέχουν εύφλεκτα αέρια όπως ακετόνη, προπάνιο, μεθάνιο, υδρογόνο ή σκόνη άνθρακα.

Προδιαγραφές για συσκευές με αντιεκρηκτική προστασία

iecex logo
Για να θεωρηθεί ως αντιεκρηκτική η κάμερα  πρέπει να πληροί τα πρότυπα που ορίζονται από το ATEX ή το IECEx. Το IECEx αποτελεί διεθνές πρότυπο, ενώ η οδηγία ATEX δημιουργήθηκε για την προστασία των εργαζομένων από εκρηκτικούς κινδύνους και για την παροχή κοινών προτύπων για τον εξοπλισμό που διατίθεται στην ΕΕ.
Αυτά τα σχετικά πρότυπα ορίζουν το περιβάλλον τύπου και το επίπεδο προστασίας που παρέχεται από τον εξοπλισμό. Η UL στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει παράσχει επίσης ονομασίες για διάφορες επικίνδυνες τοποθεσίες.

Τα πρότυπα ισχύουν για όλους τους τύπους εξοπλισμού, αλλά αυτό το άρθρο ασχολείται με κάμερες IP επιτήρησης με εκρηκτική προστασία.

Γενικά, η κάμερα και το περίβλημα εμποδίζουν την ανάφλεξη (ή σπινθήρων) από το αέριο ή τη σκόνη στο περιβάλλον. Αυτό μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: το περίβλημα μπορεί να είναι αρκετά ισχυρό για να αποτρέψει την εμφάνιση εσωτερικής έκρηξης εκτός του περιβλήματος ή μπορεί να περιέχει αδρανή αέρια που εμποδίζουν την είσοδο των εκρηκτικών αερίων στο περίβλημα και προκαλώντας εσωτερική έκρηξη.

Οι προδιαγραφές ορίζουν ορισμένους τύπους περιβαλλόντων, όπως περιοχές στις οποίες υπάρχουν καύσιμα αέρια όλη την ώρα, μερικές φορές ή όπου είναι απίθανο να είναι εκεί καθόλου. Οι προδιαγραφές περιγράφουν επίσης τον τύπο του καύσιμου υλικού που μπορεί να υπάρχει. Διαφορετικά υλικά ορίζονται από το πόσο εύκολα μπορεί να ενεργοποιηθεί μια έκρηξη και πόση ενέργεια απελευθερώνεται από την έκρηξη. Για παράδειγμα, το ακετυλένιο και το υδρογόνο έχουν χαμηλό σημείο ανάφλεξης, έτσι είναι πολύ πιθανό να εκραγούν και να προκαλέσουν ζημιά.

Περίβλημα υπό πίεση

gauge_pressure  Τα πρότυπα για θαλάμους υπό πίεση παρέχονται από τη Διεθνή Εταιρεία Αυτοματισμού (ISA).
Πρόκειται για μη κερδοσκοπική τεχνική ομάδα που παρέχει οδηγίες και συστάσεις για το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη δοκιμή και την επισήμανση των ηλεκτρικών συσκευών. Το πρότυπο ISA-12.04.01 (IEC 60079-2 Mod) είναι το πρότυπο ISA σχετικά με τα περιβλήματα υπό πίεση για ηλεκτρικές συσκευές που χρησιμοποιούνται σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες αερίων.

Παρέχει τις απαιτήσεις σχεδιασμού, κατασκευής, δοκιμών και σήμανσης ηλεκτρικών συσκευών για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες. Συγκεκριμένα, το πρότυπο ασχολείται με περιβλήματα κάμερας που χρησιμοποιούν προστατευτικό αέριο διατηρούμενο σε πίεση μεγαλύτερη εκείνης της εξωτερικής ατμόσφαιρας. Αυτό χρησιμοποιείται για την προστασία από το σχηματισμό μιας ατμόσφαιρας εκρηκτικού αερίου εντός των περιβλημάτων. Το πεπιεσμένο αδρανές αέριο εμποδίζει να εισέλθουν στο περίβλημα οποιαδήποτε εύφλεκτα αέρια ή σκόνη, έτσι ώστε ακόμα και αν υπάρχει σπινθήρας, να μην προκληθεί έκρηξη.
Αυτό το πρότυπο περιλαμβάνει απαιτήσεις για τη συσκευή και τον σχετικό εξοπλισμό της, συμπεριλαμβανομένων των αγωγών εισαγωγής και εξαγωγής, καθώς και για τις βοηθητικές συσκευές ελέγχου που είναι απαραίτητες για να εξασφαλιστεί η δημιουργία και διατήρηση της πίεσης ή / και της αραίωσης.

Τα αδρανή αέρια που προτείνονται από το πρότυπο περιλαμβάνουν άζωτο, διοξείδιο του άνθρακα, αργό ή οποιοδήποτε αέριο που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο έκρηξης. .

Οι συστάσεις περιλαμβάνουν τον έλεγχο της μέγιστης εσωτερικής πίεσης, παρέχοντας αρκετή πίεση ώστε να μην υπάρχουν εύφλεκτα αέρια και σκόνη. Αναφέρεται επίσης ο τρόπος αποφυγής υπερβολικής ζέσεως του περιβλήματος και η διασφάλιση ότι όλα τα παρεμβύσματα και οι συνδέσεις είναι σφραγισμένα και μπορούν να λειτουργούν στον θάλαμο υπό πίεση.

Συστήματα κάμερας με αντιεκρηκτική προστασία
Αντιεκρηκτική κάμερα
Μη αντοχή στις βλάβες είναι διαθέσιμες από διάφορους εξειδικευμένους κατασκευαστές όπως Pelco και Videotec. Δεν είναι εύκολο να κατασκευάσετε συστήματα καμερών με προστασία από εκρήξεις. Η δυσκολία περιλαμβάνει τη δοκιμή και την εκπλήρωση των πιστοποιήσεων από την IECex και την ATEX.
Υπάρχουν αρκετοί άλλοι κατασκευαστές που προσφέρουν συστήματα καμερών με αντιεκρηκτική προστασία, αλλά ορισμένα από αυτά δεν συμμορφώνονται με τις πιστοποιήσεις.
Μια κάμερα με αντοχή στην έκρηξη αποτελείται από το ειδικό περίβλημα και την κάμερα. Σχεδόν οποιαδήποτε κάμερα IP μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα στο ειδικό περίβλημα.


Κανονικά, δεν ανησυχούμε για τους σπινθήρες. Για παράδειγμα, ένας διακόπτης φωτισμού του σπιτιού μπορεί να εκπέμψει ένα μικρό, αβλαβές ορατό σπινθήρα κατά τη μεταγωγή. Σε μια συνηθισμένη ατμόσφαιρα, αυτό το τόξο δεν ενδιαφέρει, αλλά εάν υπάρχει ένας εύφλεκτος ατμός, το τόξο μπορεί να προκαλέσει έκρηξη. Εκρηκτικά περιβάλλοντα βρίσκονται σε διάφορα σημεία όπως δεξαμενόπλοια πετρελαίου και φυσικού αερίου, χημικές μονάδες επεξεργασίας, νοσοκομειακά χειρουργεία, ανεφοδιασμοί αεροσκαφών και κρεμάστρες, ανθρακωρυχεία ή διυλιστήρια πετρελαίου, μονάδες επεξεργασίας λυμάτων, χειρισμός σιτηρών, ραφιναρίσματα ζάχαρης και βιομηχανία εκτύπωσης. Αυτά τα περιβάλλοντα, μπορούν να περιέχουν εύφλεκτα αέρια όπως ακετόνη, προπάνιο, μεθάνιο, υδρογόνο ή σκόνη άνθρακα.

Προδιαγραφές για συσκευές με αντιεκρηκτική προστασία
iecex logo Για να θεωρηθεί ως εκρηκτική απόδειξη η φωτογραφική μηχανή πρέπει να πληροί τα πρότυπα που ορίζονται από το ATEX ή το IECEx. Το IECEx αποτελεί διεθνές πρότυπο, ενώ η οδηγία ATEX δημιουργήθηκε για την προστασία των εργαζομένων από εκρηκτικούς κινδύνους και για την παροχή κοινών προτύπων για τον εξοπλισμό που διατίθεται στην ΕΕ. Αυτά τα σχετικά πρότυπα ορίζουν το περιβάλλον τύπου και το επίπεδο προστασίας που παρέχεται από τον εξοπλισμό. Η UL στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει παράσχει επίσης ονομασίες για διάφορες επικίνδυνες τοποθεσίες.

Τα πρότυπα ισχύουν για όλους τους τύπους εξοπλισμού, αλλά αυτό το άρθρο ασχολείται με κάμερες IP επιτήρησης με εκρηκτική προστασία.

Γενικά, η κάμερα και το περίβλημα εμποδίζουν την ανάφλεξη (ή σπινθήρων) από το αέριο ή τη σκόνη στο περιβάλλον. Αυτό μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: το περίβλημα μπορεί να είναι αρκετά ισχυρό για να αποτρέψει την εμφάνιση εσωτερικής έκρηξης εκτός του περιβλήματος ή μπορεί να περιέχει αδρανή αέρια που εμποδίζουν την είσοδο των εκρηκτικών αερίων στο περίβλημα και προκαλώντας εσωτερική έκρηξη.

Οι προδιαγραφές ορίζουν ορισμένους τύπους περιβαλλόντων, όπως περιοχές στις οποίες υπάρχουν καύσιμα αέρια όλη την ώρα, μερικές φορές ή όπου είναι απίθανο να είναι εκεί καθόλου. Οι προδιαγραφές περιγράφουν επίσης τον τύπο του καύσιμου υλικού που μπορεί να υπάρχει. Διαφορετικά υλικά ορίζονται από το πόσο εύκολα μπορεί να ενεργοποιηθεί μια έκρηξη και πόση ενέργεια απελευθερώνεται από την έκρηξη. Για παράδειγμα, το ακετυλένιο και το υδρογόνο έχουν χαμηλό σημείο ανάφλεξης, έτσι είναι πολύ πιθανό να εκραγούν και να προκαλέσουν ζημιά.

Περίβλημα υπό πίεση
gauge_pressureΤα πρότυπα για θαλάμους υπό πίεση παρέχονται από τη Διεθνή Εταιρεία Αυτοματισμού (ISA). Πρόκειται για μη κερδοσκοπική τεχνική ομάδα που παρέχει οδηγίες και συστάσεις για το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη δοκιμή και την επισήμανση των ηλεκτρικών συσκευών. Το πρότυπο ISA-12.04.01 (IEC 60079-2 Mod) είναι το πρότυπο ISA σχετικά με τα περιβλήματα υπό πίεση για ηλεκτρικές συσκευές που χρησιμοποιούνται σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες αερίων.

Παρέχει τις απαιτήσεις σχεδιασμού, κατασκευής, δοκιμών και σήμανσης ηλεκτρικών συσκευών για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες. Συγκεκριμένα, το πρότυπο ασχολείται με περιβλήματα κάμερας που χρησιμοποιούν προστατευτικό αέριο διατηρούμενο σε πίεση μεγαλύτερη εκείνης της εξωτερικής ατμόσφαιρας. Αυτό χρησιμοποιείται για την προστασία από το σχηματισμό μιας ατμόσφαιρας εκρηκτικού αερίου εντός των περιβλημάτων. Το πεπιεσμένο αδρανές αέριο εμποδίζει να εισέλθουν στο περίβλημα οποιαδήποτε εύφλεκτα αέρια ή σκόνη, έτσι ώστε ακόμα και αν υπάρχει σπινθήρα, να μην προκληθεί έκρηξη. Αυτό το πρότυπο περιλαμβάνει απαιτήσεις για τη συσκευή και τον σχετικό εξοπλισμό της, συμπεριλαμβανομένων των αγωγών εισαγωγής και εξαγωγής, καθώς και για τις βοηθητικές συσκευές ελέγχου που είναι απαραίτητες για να εξασφαλιστεί η δημιουργία και διατήρηση της πίεσης ή / και της αραίωσης.

Τα αδρανή αέρια που προτείνονται από το πρότυπο περιλαμβάνουν άζωτο, διοξείδιο του άνθρακα, αργό ή οποιοδήποτε αέριο που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο έκρηξης. .

Οι συστάσεις περιλαμβάνουν τον έλεγχο της μέγιστης εσωτερικής πίεσης, παρέχοντας αρκετή πίεση ώστε να μην υπάρχουν εύφλεκτα αέρια και σκόνη. Αναφέρεται επίσης ο τρόπος αποφυγής υπερβολικής ζέσεως του περιβλήματος και η διασφάλιση ότι όλα τα παρεμβύσματα και οι συνδέσεις είναι σφραγισμένα και μπορούν να λειτουργούν στον θάλαμο υπό πίεση.

Συστήματα φωτογραφικής μηχανής με αντιεκρηκτική προστασία
Αντιεκρηκτική κάμερα.
Μη αντοχή στις βλάβες είναι διαθέσιμες από διάφορους εξειδικευμένους κατασκευαστές όπως Pelco και Videotec. Δεν είναι εύκολο να κατασκευάσετε συστήματα καμερών με προστασία από εκρήξεις. Η δυσκολία περιλαμβάνει τη δοκιμή και την εκπλήρωση των πιστοποιήσεων από την IECex και την ATEX.
Υπάρχουν αρκετοί άλλοι κατασκευαστές που προσφέρουν συστήματα καμερών με αντιεκρηκτική προστασία, αλλά ορισμένα από αυτά δεν συμμορφώνονται με τις πιστοποιήσεις.
Μια κάμερα με αντοχή στην έκρηξη αποτελείται από το ειδικό περίβλημα και την κάμερα. Σχεδόν οποιαδήποτε κάμερα IP μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα στο ειδικό περίβλημα.

Κυριακή, 17 Μαρτίου 2019AJAX SECURITY SOCKET ασύρματα ελεγχόμενος ρευματοδότης
Aσύρματα ελεγχόμενος ρευματοδότης που επικοινωνεί με το κεντρικό σύστημα συναγερμού AJAX SECURITY.
Προσαρμόζεται σε οποιαδήποτε οικιακή πρίζα τύπου σούκο και έχει σχεδιαστεί για τον έλεγχο της τροφοδοσίας ηλεκτρικών συσκευών με μέγιστο  φορτίο μέχρι 2,5 kW. Είναι εξοπλισμένο με προστασία υπερφόρτωσης, μετρητή κατανάλωσης ενέργειας και ένδειξη στάθμης φορτίου.
Η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το σύστημα ασφαλείας Ajax μέσω τεχνολογίας secure Jeweler.Η περιοχή επικοινωνίας είναι έως και 1.000 μέτρα χωρίς εμπόδια.

Πρακτικά μας δίνει την δυνατότητα να ελέγχουμε απομακρυσμένα μέσω του συστήματος συναγερμού την λειτουργία πολλών οικιακών ηλεκτρικών συσκευών και να εχουμε και ενημέρωση για την κατανάλωσή αυτών.
Ο ρευματοδότης λειτουργεί μόνο με το Hub. Δεν παρέχεται σύνδεση με μονάδες ολοκλήρωσης ocBridge και uartBridge.

Σάββατο, 9 Μαρτίου 2019

RISCO 32 ZONE WIRELESS RECEIVER (868MHz) RP432EW

RISCO 32 ZONE WIRELESS RECEIVER (868MHz) RP432EW

Βαθμίδα επέκτασης 32 ασύρματων ζωνών, 16 πολλαπλής λειτουργίας τηλεχειριστήρια, δύο έξοδοι 1A γιά πίνακες συναγερμού RISCO
-Τεχνολογία κυλιόμενου κωδικού -Ανίχνευση χαμηλής μπαταρίας πομπού -Ανίχνευση σημάτων παρεμβολών και tamper -Μέχρι 2 ασύρματους δέκτες ανά σύστημα -Λειτουργεί και ως αυτόνομος δέκτης με 200 τηλεχειριστήριαΚυριακή, 3 Μαρτίου 2019

ANGA AQ-7113VBW Ρομποτική κάμερα 2.0 MP WiFi/Ethernet (Λευκή) 1/3 CMOS, H.264, ONVIF, Φακός 3,6mm,

ANGA AQ-7113VBW Ρομποτική κάμερα 2.0 MP WiFi/Ethernet (Λευκή) 1/3 CMOS, H.264, ONVIF, Φακός 3,6mm,Γενικά χαρακτηριστικά

Ρομποτική IP κάμερα AQ-7113VBW της ANGA, με ανάλυση HD 1080p. Διαθέτει P2P για (Plug & Play) απλή και γρήγορη απομακρυσμένη πρόσβαση με 3 απλές κινήσεις από το κινητό, το tablet σας (iOS & Android) ή τον Η/Υ σας.
Σας εξασφαλίζει μία αξιόπιστη εποπτεία του χώρου σας, με αισθητήρα 2.0 Mpixels που παράγει εικόνα HD 1080p.

Διαθέτει δυνατότητα περιστροφής σε οριζόντιο και κάθετο άξοναλειτουργία ανίχνευσης κίνησης καθώς και νυχτερινή λήψη έως 10 μέτρα.
Με ενσωματωμένη θύρα για κάρτες μνήμης microSD (η κάρτα μνήμης δεν περιλαμβάνεται) μπορείτε να καταγράφετε τα Video τοπικά στην κάρτα μνήμης και εύκολα να ανατρέξετε σε αυτά.
Η στήριξη της κάμερας μπορεί να γίνει οριζόντια ή κατακόρυφα, μπορεί να λειτουργήσει και ως baby monitor, αλλά και ως τμήμα ενός ολοκληρωμένου συστήματος ασφαλείας, για το σπίτι ή το γραφείο σας συμβατή με ONVIF 2.04, παρέχοντας δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης μέσω internet εύκολα και γρήγορα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά


 • Αισθητήρας: 2.0 MPixel
 • Frame rate: 25fps
 • Υψηλή ανάλυση HD 1080p
 • Εστιακό μήκος φακού: 3.6mm
 • Γωνία λήψης: 71˚
 • Ασύρματη σύνδεση μέσω WiFi (IEEE 802.11 b/g/n).
 • Ενσύρματη σύνδεση με καλωδίο Ethernet (10/100 mbps).
 • Επιλογή 3 τύπων ανάλυσης εικόνας: 720P(1280*720) / VGA(640×480) / QVGA(320×240).
 • Νυχτερινή όραση έως 10 μέτρα σε απόλυτο σκοτάδι, με τη χρήση των ενσωματωμένων LED υπερύθρων (10 IR Leds).
 • Υποστηρίζει κάρτα Μνήμης microSD μέχρι 128 GB (δεν περιλαμβάνεται)
 • Αυτόματη αναγνώριση κίνησης.
 • Ενσωματωμένο μικρόφωνο
 • Ενσωματωμένο μεγάφωνο
 • Δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android (CamHi) για να παρακολουθείτε την κάμερα από το κινητό ή το tablet σας.
 • Δωρεάν εφαρμογή για ταυτόχρονη καταγραφή/παρακολούθηση πολλών καμερών από το PC σας.
 • Υποστήριξη P2P Cloud
 • Σχεδόν αθόρυβη λειτουργία.
 • Χρήση σε εσωτερικό προστατευμένο χώρο.
 • Διαστάσεις: 105 x 130 x 100mm
 • Βάρος: 610γρ.

Η συσκευασία περιλαμβάνει:

 • 1 x IP κάμερα
 • 1 x Βάση στήριξης για τοίχο ή οροφή
 • 1 x Εγχειρίδιο εγκατάστασης της κάμερας

Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2019
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
• Θεωρητικό υπόβαθρο, συσκευές, αυτοματισμοί, ειδικός εξοπλισμός και συντήρηση
Σύστημα πυρανίχνευσης ονομάζεται μία ομάδα από συσκευές που σκοπό έχουν να ανιχνεύσουν έγκαιρα μία εστία φωτιάς και να δώσουν το σήμα κινδύνου με ηχητικά, οπτικά και άλλα μέσα.
Ένα ολοκληρωμένο σύστημα πυρανίχνευσης αποτελείται από τρεις τουλάχιστον ομάδες εξαρτημάτων:
- Τον κεντρικό πίνακα ελέγχου του συστήματος
- Τα εξαρτήματα ανίχνευσης της φωτιάς
- Τα μέσα ένδειξης και σήμανσης
Σε κάποιες περιπτώσεις το σύστημα μπορεί να περιλαμβάνει και μία τέταρτη ομάδα την οποία αποτελούν συσκευές αυτόματης κατάσβεσης, αυτόματοι τηλεφωνητές, μηχανισμοί συγκράτησης για πόρτες πυρασφαλείας και διάφοροι άλλοι αυτοματισμοί.
Υπάρχουν δύο γενικές κατηγορίες συστημάτων πυρανίχνευσης. Τα λεγόμενα συμβατικά συστήματα, που είναι τα πιο απλά και χρησιμοποιούνται σήμερα στις μικρές και μεσαίες εγκαταστάσεις και τα διευθυνσιοδοτούμενα (addressable), με τα οποία υλοποιούνται συνήθως πυρανιχνεύσεις στις μεσαίες και μεγάλες εγκαταστάσεις. Τα διευθυνσιοδοτούμενα συστήματα λόγω των πολλών συγκριτικών πλεονεκτημάτων τους, τείνουν τα τοποθετούνται όλο και πιο συχνά και σε λίγα χρόνια θα επικρατήσουν στις μεσαίες αλλά ακόμα και στις μικρές εγκαταστάσεις.
Πίνακας ελέγχου πυρανίχνευσης
Πρόκειται για τη συσκευή που αποτελεί την "καρδιά" ενός συστήματος πυρανίχνευσης. Απ' αυτόν εξαρτάται η τροφοδοσία και η σωστή λειτουργία όλων των επιμέρους εξαρτημάτων του συστήματος. Έργο του είναι η αναγνώριση και η επεξεργασία των σημάτων που φτάνουν σ' αυτόν από τις συσκευές ελέγχου και η παραγωγή των κατάλληλων σημάτων εξόδου προς τις συσκευές ένδειξης και σήμανσης. Ο τρόπος κατασκευής και λειτουργίας του πίνακα υπόκειται στις αυστηρές απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών προτύπων ΕΝ 54-2 και ΕΝ 54-4.
Κάθε πίνακας ελέγχου πυρανίχνευσης πρέπει να περιλαμβάνει:
Βασική μονάδα παροχής τάσης, η οποία συνδεόμενη με το δίκτυο της ΔΕΗ αναλαμβάνει να τροφοδοτήσει όλες τις συσκευές του συστήματος με την ασφαλή τάση (24 Vdc) που αυτές απαιτούν.
Μονάδα εφεδρικής τροφοδοσίας (μπαταρίες), η οποία αναλαμβάνει να τροφοδοτήσει όλες τις συσκευές του συστήματος με τάση σε περίπτωση διακοπής της τάσης του δικτύου. Οι μπαταρίες πρέπει να παρέχουν αυτονομία, όταν ο πίνακας βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας, για τουλάχιστον 24 ώρες και για τουλάχιστον 30 λεπτά σε κατάσταση συναγερμού. Σε κάποιες χώρες απαιτούνται αυτονομίες 36 ή και 72 λεπτών.
Μονάδα αυτόματης μεταγωγής από τη βασική στην εφεδρική τροφοδοσία και αντίστροφα.
Μονάδα φόρτισης των μπαταριών, η οποία φροντίζει να είναι πάντα φορτισμένες οι μπαταρίες της εφεδρικής τροφοδοσίας.
Μονάδες τροφοδοσίας, ελέγχου και επιτήρησης συσκευών ανίχνευσης φωτιάς (ζώνες ή βρόχοι ανίχνευσης). Είναι τα κυκλώματα που αναλαμβάνουν την τροφοδοσία, την επιτήρηση και τη λήψη των σημάτων από τους ανιχνευτές, τα κομβία και τις άλλες συσκευές ανίχνευσης.
Μονάδες ενεργοποίησης μέσων σήμανσης, στις οποίες συνδέονται οι σειρήνες, τα κουδούνια, οι φάροι και οι άλλες συσκευές που ενεργοποιούνται σε περίπτωση συναγερμού φωτιάς.
Πίνακα ενδείξεων (από λάμπες, LEDs ή οθόνη υγρού κρυστάλλου) μέσα από τον οποίο ο χρήστης λαμβάνει πληροφορίες για τη σωστή λειτουργία και τα συμβάντα συναγερμού ή σφάλματος όλου του συστήματος πυρανίχνευσης.
Χειριστήριο, από διακόπτες, κλειδαριές και μπουτόν μέσω του οποίου ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει χειροκίνητα το ' σύστημα, να σταματήσει τις σειρήνες και να κάνει επανάταξη (reset) του συστήματος. :
Στους συμβατικής συνδεσμολογίας πίνακες πυρανίχνευσης το μέγεθος του πίνακα καθορίζεται από το πλήθος των ζωνών και στους διευθυνσιοδοτοΰμενους από το πλήθος των βρόχων.
Γενικά, οι συμβατικοί πίνακες με λίγες ζώνες (π.χ. 2,4,6) διαθέτουν τις πλέον απαραίτητες ενδείξεις και χειρισμούς όπως αυτές προβλέπονται στον κανονισμό ΕΝ-54. Αντίθετα οι μεγάλοι συμβατικοί και οι διευθυνσιοδοτούμενοι πίνακες συνήθως διαθέτουν πλέον των βασικών, μεγάλες οθόνες υγρού κρυστάλλου, εκτυπωτές και λειτουργίες που επιτρέπουν τον εύκολο έλεγχο της εγκατάστασης από το χρήστη και τον συντηρητή.

Συσκευές ανίχνευσης φωτιά
Αυτόματοι ανιχνευτές φωτιάς
Όλα τα αισθητήρια που χρησιμοποιούνται για να ανιχνεύσουν αυτόματα την φωτιά ή κάποιο από τα παράγωγα της. Αποτελούν το κυριότερο μέρος του συστήματος πυρανίχνευσης. Από τα αισθητήρια ξεκινάει η ενεργοποίηση του, οπότε η κατάλληλη για κάθε χώρο επιλογή και η σωστή τοποθέτηση τους παίζει μεγάλο ρόλο στην αξιοπιστία του όλου συστήματος. Ειδικά η επιλογή του κατάλληλου για κάθε χώρο αισθητηρίου είναι το βασικότερο σημείο που πρέπει να προσέξει όποιος σχεδιάζει ένα σύστημα πυρανίχνευσης.
Οι τύποι των αισθητηρίων που χρησιμοποιούνται σήμερα περιγράφονται παρακάτω.
Ανιχνευτές καπνού
Είναι οι ανιχνευτές που χρησιμοποιούνται στους περισσότερους χώρους γιατί έχουν πολύ καλούς χρόνους ενεργοποίησης. Προσπαθούν να ανιχνεύσουν το πιο συνηθισμένο παράγωγο της φωτιάς, τον καπνό. Υπάρχουν δύο βασικές μέθοδοι ανίχνευσης από τις οποίες παίρνουν το όνομα τους και οι ανιχνευτές που τις χρησιμοποιούν.
Ανιχνευτής ιονισμού καπνού
Χρησιμοποιεί ένα θάλαμο του οποίου οι δύο απέναντι πλευρές είναι ηλεκτρόδια συνδεδεμένα στον θετικό και τον αρνητικό πόλο του κυκλώματος του. Μια μικρή ποσότητα ραδιενεργού υλικού Αμερίκιου (Am241), ιονίζει τον αέρα μέσα στο θάλαμο, παράγοντας αρνητικά και θετικά ιόντα. Εξ αιτίας αυτών των ιόντων ένα ρεύμα διαρρέει τον αέρα του θαλάμου ανάμεσα στο θετικό και το αρνητικό ηλεκτρόδιο. Όταν στο θάλαμο εισέλθουν σωματίδια καπνού, ο αριθμός των ιόντων μειώνεται και αντίστοιχα μειώνεται και το ρεύμα που τον διαρρέει.
Οι σημερινοί ανιχνευτές ιονισμού καπνού χρησιμοποιούν δύο θαλάμους. Ο ένας είναι κλειστός (δεν επιτρέπει την είσοδο αέρα από το περιβάλλον) και ο δεύτερος ανοιχτός. Η ανίχνευση του καπνού γίνεται με τη σύγκριση των ρευμάτων που διαρρέουν τους δύο θαλάμους.
Η ανίχνευση καπνού με τη μέθοδο του ιονισμού είναι η πρώτη που χρησιμοποιήθηκε. Έχει όμως το βασικό μειονέκτημα της εκπομπής ραδιενέργειας, η οποία αν και είναι μικρή (0,7 - 1 μΟυ) δεν παύει να είναι υπολογίσιμη, ειδικά σε συστήματαπυρανίχ-νευσης που χρησιμοποιούν πολλούς ανιχνευτές.
Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν κράτη, όπως η Ιταλία, που απαγορεύουν τη χρήση ανιχνευτών ιονισμού. Κάποια άλλα, μέσα σε αυτά και η Ελλάδα, θέτουν αυστηρότατους περιορισμούς στη χρήση τους, υποχρεώνοντας τους κατασκευαστές, εισαγωγείς και εγκαταστάτες να συγκεντρώνουν τους ανιχνευτές μετά την λήξη του ορίου ζωής τους (συνήθως 10 με 12 χρόνια) και να τους αποστέλλουν σε χώρες όπου μπορεί να αφαιρεθεί το επικίνδυνο πλέον ραδιενεργό υλικό τους.
Οι πιο πάνω λόγοι κάνουν όλο και περισσότερους χρήστες και εγκαταστάτες να αποφεύγουν τη χρησιμοποίηση τέτοιων ανιχνευτών και να τους ανικαθιστούν από ανιχνευτές ορατού καπνού.
Ανιχνευτής ορατού καπνού
Ονομάζεται αλλιώς φωτοηλεκτρικός ή οπτικοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού.
Χρησιμοποιεί ένα θάλαμο κατασκευασμένο από μαύρο αντιανακλαστικό υλικό. Μέσα στο θάλαμο υπάρχει ένας πομπός και ένας δέκτης υπέρυθρης ακτινοβολίας, τοποθετημένοι με τέτοιον τρόπο, που η δέσμη εκπομπής του ενός να μην φτάνει απ' ευθείας στον άλλον.
Όταν στο θάλαμο υπάρχει καθαρός αέρας ο δέκτης δεν λαμβάνει ακτινοβολία. Με την εισαγωγή του καπνού στο θάλαμο μία ποσότητα της ακτινοβολίας του πομπού αντανακλάται στα σωματίδια του και φτάνει στο δέκτη. Τα ηλεκτρονικά κυκλώματα στα οποία είναι συνδεδεμένος ο δέκτης συγκρίνουν την ακτινοβολία με μια προρυθμισμένη ποσότητα για να αποφασίσουν αν ο καπνός έχει ξεπεράσει τα όρια του συναγερμού.
Για λόγους μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας, οι πομποί των ανιχνευτών αυτού του τύπου δεν εκπέμπουν μόνιμα αλλά περιοδικά και για μικρά χρονικά διαστήματα (για 20 - 30 ms κάθε 7 - 10 s). Ο θάλαμος τους είναι καλυμμένος σε άλατα ανοίγματα με μεταλλική ή πλαστική λεπτή σίτα για να μην μπαίνουν μέσα μικρά έντομα.
Αποτελούν σήμερα τους ανιχνευτές που χρησιμοποιούνται περισσότερο από κάθε άλλο τύπο. Η αξιοπιστία τους βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα, η ενέργεια που καταναλώνουν είναι ελάχιστη και οι απαιτήσεις για συντήρηση σχετικά μικρές. Δεν περιέχουν εξαρτήματα βλαβερά για τον άνθρωπο ή το περιβάλλον. Συνήθως είναι η πρώτη επιλογή για κάθε χώρο. Δεν προτείνεται η τοποθέτηση τους μόνο εκεί που υπάρχουν συνθήκες που τους κάνουν να δίνουν ψευδείς συναγερμούς (π.χ. χώροι με αυξημένη ποσότητα σκόνης ή υδρατμών).
Ανιχνευτής καπνού δέσμης (Beam detector)
Είναι και αυτοί οπτικοί ανιχνευτές καπνού, χωρίς κλειστό θάλαμο, που χρησιμοποιούνται για να καλύψουν μεγάλους χώρους. Αποτελούνται, συνήθως, από τρία κομμάτια: τον πομπό υπερύθρων, τον δέκτη και το μηχανισμό ελέγχου.
Ο πομπός εκπέμπει στο χώρο μία δέσμη υπέρυθρης ακτινοβολίας με μήκος κύματος που απορροφάται από τα μόρια καπνού.
Όταν στο χώρο δεν υπάρχει καπνός, ο δέκτης λαμβάνει μία ποσότητα αυτής της ακτινοβολίας. Σε περίπτωση φωτιάς, ο καπνός απορροφά μέρος της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας και αυτή που φτάνει στο δέκτη μειώνεται. Αν η μείωση ξεπεράσει ένα προρυθμισμένο ποσοστό τότε ο ανιχνευτής δίνει συναγερμό.
Ανιχνευτές θερμότητας
Χρησιμοποιούνται σε χώρους που για διάφορους λόγους (π.χ. ύπαρξη καπνού, σκόνης ή υδρατμών σε κανονικές συνθήκες) δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ανιχνευτές καπνού. Προσπαθούν να ανιχνεύσουν ένα άλλο συνηθισμένο παράγωγο μίας πυρκαγιάς, την αύξηση της θερμοκρασίας. Υπάρχουν δύο τύποι τέτοιων ανιχνευτών.


Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής
Είναι ανιχνευτές που ενεργοποιούνται με την απότομη αύξηση της θερμοκρασίας. Χρησιμοποιούν δύο αισθητήρια θερμοκρασίας, τοποθετημένα σε τέτοιες θέσεις, που το ένα να επηρεάζεται γρήγορα από την αλλαγή της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος και το δεύτερο αργά. Τα εσωτερικά τους κυκλώματα μετρούν το ρυθμό μεταβολής της θερμοκρασίας, συγκρίνοντας τις μετρήσεις από τα δύο αισθητήρια. Αν ο ρυθμός είναι μεγαλύτερος του επιτρεπομένου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, τότε δίνεται συναγερμός φωτιάς. Οι δύο ρυθμοί αύξησης της θερμοκρασίας στους οποίους ο ανιχνευτής πρέπει να δώσει συναγερμό είναι προδιαγεγραμμένοι στον Ευρωπαϊκό κανονισμό ΕΝ 54-6.
Θερμικός ανιχνευτής
Είναι ανιχνευτές που ενεργοποιούνται όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει ένα σταθερό όριο. Υπάρχουν ανιχνευτές που ενεργοποιούνται στους 60, 70 ή 90 °C, ανάλογα με τις απαιτήσεις του χώρου στον οποίο θα τοποθετηθούν. Παρ' όλο που σαν ανιχνευτές είναι αξιόπιστοι, είναι αυτοί που θα αντιδράσουν τελευταίοι σε περίπτωση φωτιάς, γι' αυτό και τοποθετούνται σε χώρους όπου οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την τοποθέτηση άλλου τύπου ανιχνευτή.
Ανιχνευτές εκρηκτικών αερίων
Παρ' όλο που η ανίχνευση εκρηκτικών και τοξικών αερίων είναι ένας ξεχωριστός τομέας, που έχει διαφορετικούς στόχους από την πυρανίχνευση, αρκετές φορές υπάρχει ανάγκη να συνδέσουμε σε συστήματα πυρανίχνευσης και ανιχνευτές εκρηκτικών αερίων για να "προλάβουμε" μία φωτιά πριν ακόμα αυτή εκδηλωθεί.
Ο τρόπος κατασκευής των ανιχνευτών αυτών απαιτεί ειδική σύνδεση με τον πίνακα και επιπλέον υπάρχει ειδικός περιορισμός στον αριθμό τους που μπορεί να συνδεθεί σε κάθε πίνακα.
Δύο βασικοί τύποι συνδέονται συνήθως σε συστήματα πυρανίχνευσης:
- Ο ανιχνευτής φυσικού αερίου, που περιέχει αισθητήριο φτιαγμένο ειδικά για να ανιχνεύει μεθάνιο (το κύριο συστατικό του φυσικού αερίου)
- Ο ανιχνευτής υγραερίου, που περιέχει αισθητήριο φτιαγμένο ειδικά για να ανιχνεύει προπάνιο και βουτάνιο (από τα οποία αποτελείται το υγραέριο).
Ανιχνευτές φλόγας
Εξειδικευμένοι ανιχνευτές που παρουσιάστηκαν τα τελευταία χρόνια. Περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα αισθητήρια υπέρυθρης ακτινοβολίας και ειδικά διαμορφωμένα κάτοπτρα. Ενεργοποιούνται όταν ανιχνεύσουν παλμούς χαμηλής συχνότητας υπέρυθρης ακτινοβολίας που προέρχονται από την παρουσία φλόγας.
Η απόκριση τους εξαρτάται από την επιφάνεια της φωτιάς και την απόσταση της από τον ανιχνευτή. Στην Ευρωπαϊκή Οδηγία ΕΝ 54-10, σύμφωνα με την οποία πρέπει να κατασκευάζονται οι ανιχνευτές φλόγας, προβλέπονται τα μεγέθη της φλόγας (σε m ) και οι αποστάσεις από τις οποίες πρέπει να δίνεται συναγερμός.
Χρησιμοποιούνται συνήθως σε πολύ κρίσιμους, από πλευράς ασφαλείας, χώρους ειδικά σε εκείνους που η εμφάνιση φωτιάς θα καθυστερήσει να παράγει καπνό ή αύξηση θερμοκρασίας. Τέτοιοι χώροι είναι εγκαταστάσεις επεξεργασίας και αποθήκευσης υγρών καυσίμων, υπόστεγα αεροσκαφών, εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκαταστάσεις μεγάλων μετασχηματιστών κ.ά. Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ημιυπαίθριους χώρους, όπου ο αέρας θα εμποδίσει την συγκέντρωση καπνού και θερμότητας σε περίπτωση φωτιάς.
Μπουτάν χειροκίνητης ενεργοποίησης συναγερμού φωτιάς
Είναι συσκευές που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας άνθρωπος για να δώσει σήμα συναγερμού φωτιάς. Είναι απαραίτητα σε κάθε σύστημα πυρανίχνευσης.
Τοποθετούνται δίπλα στις σκάλες και στις εξόδους, σε ευδιάκριτα σημεία, ώστε ένα τουλάχιστον να εντοπίσει εύκολα μπροστά του κάθε άνθρωπος που έχει διαπιστώσει ύπαρξη φωτιάς σε ένα χώρο και τον εγκαταλείπει.
Διαθέτουν ένα διαφανές τμήμα (τζάμι ή διαφανές πλαστικό), το οποίο σπάει ή υποχωρεί όταν πιεστεί με την απαιτούμενη δύναμη. Τότε ένας διακόπτης, κατάλληλα τοποθετημένος, ενεργοποιείται και δίνει το σήμα συναγερμού φωτιάς στον πίνακα.
Όπως προβλέπει η Ευρωπαϊκή Οδηγία ΕΝ 54-11, τα μπουτόν πρέπει να έχουν τετράγωνο σχήμα, να είναι χρώματος κόκκινου και να έχουν τυπωμένα επάνω τους κάποια σύμβολα ώστε να είναι κατανοητός ο ρόλος τους σε όλους.
Άλλες συσκευές ενεργοποίησης συστήματος πυρανίχνευσης
Σε κρίσιμους χώρους ενός κτιρίου μπορεί να τοποθετηθεί αυτόματο σύστημα καταιονισμού το οποίο λειτουργεί με δικούς του αισθητήτες, χωρίς να εξαρτάται από την κύρια πυρανίχνευση. Στους σωλήνες ενός τέτοιου συστήματος πρέπει να τοποθετηθούν διακόπτες ροής (flow switch) συνδεδεμένοι με τον πίνακα πυρανίχνευσης ώστε να ενεργοποιηθούν τα μέσα ένδειξης και σήμανσης σε περίπτωση λειτουργίας του συστήματος καταιονισμού.
Μέσα ένδειξης και σήμανσης
Όλες εκείνες οι συσκευές που όταν ενεργοποιηθούν μας ειδοποιούν για πιθανή ύπαρξη φωτιάς. Περιλαμβάνουν συσκευές ηχητικής και οπτικής σήμανσης.
Σειρήνα πυρασφάλειας
Είναι ένα σημαντικό τμήμα οποιουδήποτε συστήματος πυρασφάλειας διότι όταν ενεργοποιηθεί από τον πίνακα παράγει το χαρακτηριστικό ήχο της πυρασφάλειας, με σκοπό την προειδοποίηση του κοινού ή/και την εκκένωση του κτιρίου.
Όλες οι σειρήνες πυρασφάλειας του ίδιου συστήματος πρέπει να έχουν παρόμοιο ήχο και να διαφέρουν από ηχητικές συσκευές που χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς.
Κουδούνι πυρασφάλειας
Χρησιμοποιείται εναλλακτικά αντί για σειρήνα παράγοντας τον χαρακτηριστικό ήχο. Είναι κόκκινου χρώματος, με διάμετρο από 150 - 200 mm. Μερικές φορές χρησιμοποιείται μαζί με τις σειρήνες για να δηλώσουν συναγερμό άλλου επιπέδου (π.χ. σειρήνες για απλό συναγερμό φωτιάς και κουδούνια για τις περιοχές κατάσβεσης).
Φάρος πυρασφάλειας
Χρησιμοποιείται μαζί με τις σειρήνες ή τα κουδούνια για οπτική σήμανση. Υπάρχουν διάφορες μορφές, με λάμπα πυράκτωσης, περιστρεφόμενοι, με λάμπα XENON. Σήμερα, για λόγους μείωσης της κατανάλωσης, οι περισσότεροι παράγονται με LED's υψηλής φωτεινότητας.
Απομακρυσμένο (εξωτερικό) LED ανιχνευτών
Πρόκειται για ενδεικτικό LED το οποίο συνεργάζεται με τους περισσότερους τύπους ανιχνευτή. Τοποθετείται μακριά από αυτόν και ανάβει σε περίπτωση ενεργοποίησης του. Χρησιμοποιείται σε κτίρια που χωρίζονται σε πολλούς μικρότερους χώρους (δωμάτια ξενοδοχείων, νοσοκομείων) για να διευκολύνεται η εποπτεία τους. Έτσι, σε περίπτωση συναγερμού από κάποια ζώνη, μπορούμε να καταλάβουμε από ποιο δωμάτιο προέρχεται ο συναγερμός χωρίς να ανοίξουμε όλα τα δωμάτια της ζώνης. Αν σε κάποιο χώρο - δωμάτιο υπάρχουν περισσότεροι από ένας ανιχνευτές τότε μπορεί να συνδεθεί το ίδιο εξωτερικό LED ανιχνευτή με όλους τους ανιχνευτές του χώρου -δωματίου. Στην περίπτωση αυτή το LED θα ανάψει όταν ενεργοποιηθεί οποιοσδήποτε από τους ανιχνευτές.
Πλεονέκτημα της χρήσης εξωτερικού LED ανιχνευτή είναι η μείωση του αριθμού των ζωνών που απαιτούνται για την κάλυψη ενός κτιρίου. Τοποθετείται έξω από δωμάτια και ακριβώς πάνω από την πόρτα, σε ευδιάκριτο σημείο ώστε να διακρίνεται από μακρινή απόσταση.
Εξαρτήματα αντιεκρηκτικού τύπου
Μία ειδική κατηγορία εξαρτημάτων είναι αυτά που είναι κατάλληλα για εγκαταστάσεις με επικίνδυνο (εκρηκτικό) περιβάλλον. Υπάρχουν ανιχνευτές καπνού, θερμοκρασίας, κομβία πυρανίχνευσης και διάφορα άλλα εξαρτήματα πιστοποιημένα από ειδική αρχή/φορέα ότι είναι κατάλληλα για λειτουργία σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα. Η αρχή λειτουργίας τους, ο τρόπος επιλογής και ο τρόπος τοποθέτησης δεν διαφέρει από τα συμβατικής κατασκευής. Οι καλωδιώσεις όμως και ο τρόπος σύνδεσης τους με τον πίνακα ακολουθούν ειδικούς κανόνες.
Επιλογή τύπου ανιχνευτή
Η σωστή επιλογή του καταλληλότερου τύπου ανιχνευτή για κάθε χώρο, αποτελεί βασική προϋπόθεση για να είναι αξιόπιστο ένα σύστημα πυρανίχνευσης.
Ο παρακάτω πίνακας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν οδηγός. Δεν αποτελεί όμως χ τον απόλυτο κανόνα και σε κάθε εγκατάσταση πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψιν οι ιδιαιτερότητες της χρήσης κάθε χώρου.
Γενικά πρέπει να επιλέξουμε τον τύπο εκείνο που θα δώσει το σήμα του συναγερμού στο μικρότερο δυνατό χρόνο από τη στιγμή της έναρξης της φωτιάς, φροντίζοντας όμως να αποφύγουμε ψεύτικους συναγερμούς που δίνονται από την φυσιολογική χρήση του χώρου. Είναι σημαντικό να βρούμε τη χρυσή τομή ανάμεσα στις δύο αυτές απαιτήσεις για να μπορέσουμε να κατασκευάσουμε ένα επιτυχημένο και αξιόπιστο σύστημα.
Τοποθέτηση εξαρτημάτων συστήματος πυρανϊχνευσηςΤοποθέτηση πινάκων πυρανίχνευσηςΟ πίνακας πυρανίχνευσης τοποθετείται σε χώρο χαμηλού κινδύνου, σε θέση η οποία είναι ορατή και εύκολα προσβάσιμη από το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την πυρασφάλεια του κτιρίου.
Σε μεγάλες, κυρίως, εγκαταστάσεις απαιτούνται και επαναληπτικοί πίνακες, ώστε οι ενδείξεις του συναγερμού φωτιάς αλλά και οι ενέργειες που γίνονται για την αντιμετώπιση τους να ενημερώνουν και άλλους.
Πα παράδειγμα, σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο ο κεντρικός πίνακας είναι συνήθως τοποθετημένος στην υποδοχή (reception) και ένας επαναληπτικός μπορεί να τοποθετηθεί στο γραφείο του διευθυντή.
Τοποθέτηση ανιχνευτώνΚάθε τύπος ανιχνευτή, ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας του, πρέπει να τοποθετηθεί στο χώρο ακολουθώντας κάποιους κανόνες.Τοποθέτηση ανιχνευτών καπνού και θερμότηταςΗ μέγιστη επιφάνεια κάλυψης και οι μέγιστες αποστάσεις μεταξύ των ανιχνευτών καθορίζονται από τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες της σειράς ΕΝ 54 αλλά και από τον Ελληνικό κανονισμό πυροπροστασίας κτιρίων. Μικρότερες αποστάσεις ή καλύψεις πρέπει να εφαρμόζονται αν το απαιτούν οι οδηγίες του κατασκευαστή. Σε ύψη τοποθέτησης μέχρι 9 m ισχύουν οι παρακάτω γενικοί κανόνες:
« Μέγιστη επιφάνεια κάλυψης 50 m2 ανά ανιχνευτή
« Απόσταση ανιχνευτή σε ανιχνευτή όχι μεγαλύτερη από 15 m στους διαδρόμους ή όχι πάνω από 12,5 m στους άλλους χώρους
« Απόσταση ανιχνευτή από τοίχο όχι μεγαλύτερη από 3,5 m Αν οι ανιχνευτές τοποθετηθούν σε μεγαλύτερο ύψος (αν αυτό επιτρέπεται από τον κατασκευαστή) όλες οι διαστάσεις πρέπει να μειωθούν στο μισό.
Την καλύτερη απόδοση οι ανιχνευτές καπνού την έχουν αν τοποθετηθούν έτσι ώστε ο θάλαμος ανίχνευσης να βρίσκεται σε απόσταση από 5 μέχρι 60 cm από το επίπεδο της οροφής. Οι ανιχνευτές θερμοκρασίας αποδίδουν ικανοποιητικά αν τα αισθητήρια τους βρίσκονται σε απόσταση από την οροφή από 5 μέχρι 15 cm. Στο πιο πάνω παράδειγμα βλέπουμε τις αποστάσεις τοποθέτησης των ανιχνευτών σε ενιαίο χώρο 28 χ 21 m με επίπεδη οροφή.

Τοποθέτηση ανιχνευτών δέσμηςΥπάρχουν δύο ειδών ανιχνευτές δέσμης, αυτοί που αποτελούνται από ξεχωριστά εξαρτήματα πομπού και δέκτη και αυτοί που ο πομπός και ο δέκτης αποτελούν ενιαίο σύνολο και χρησιμοποιούν καθρέπτη στην απέναντι επιφάνεια του χώρου.
Η πρώτη κατηγορία καλύπτει χώρους με μήκος 10 μέχρι 100 m, η δεύτερη 5 μέχρι 500 m.
Ο ανιχνευτής πρέπει να τοποθετηθεί στο κατάλληλο σημείο ώστε να ανιχνεύσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα τον καπνό σε περίπτωση πυρκαγιάς. Ο χρόνος απόκρισης εξαρτάται από:
« Τη θέση του ανιχνευτή μέσα στο χώρο τον οποίο θέλουμε να καλύψουμε
« Την ποσότητα καπνού που θα παραχθεί από την φωτιά
« Την κατασκευή της οροφής
« Τυχόν ύπαρξη διατάξεων εξαερισμού Δεν πρέπει να τοποθετήσουμε ανιχνευτές δέσμης σε μέρη όπου:
« Υπάρχει πολύ φως σε κανονικές συνθήκες
« Υπάρχει υπερβολική σκόνη, καπνός ή ατμοί νερού σε κανονικές συνθήκες
« Υπάρχουν απότομες μεταβολές θερμοκρασίας
« Οι επιφάνειες τοποθέτησης του πομπού και του δέκτη δέχονται κραδασμούς ή μετακινούνται
« Δεν μπορεί ο ανιχνευτής να τοποθετηθεί σταθερά ή να ευθυγραμμιστεί σωστά.
Όταν αποφασίσουμε πού θα τοποθετήσουμε τον ανιχνευτή δέσμης θα πρέπει να προσέξουμε την κατασκευή των επιφανειών, και τις πιθανές αλλαγές που μπορεί να υπάρξουν (π.χ. από συστολές και διαστολές λόγω αλλαγής εποχής). Σε επίπεδες οροφές, η μέγιστη απόσταση κάλυψης εκατέρωθεν του άξονα της δέσμης είναι τυπικά 7,5 m για ικανοποιητική ανίχνευση, παρέχοντας μέγιστη κάλυψη σε μία περιοχή 750 ή 1500 m (ανάλογα με την κατηγορία του ανιχνευτή).
Σε κτίρια με κεκλιμένες οροφές οι αποστάσεις ανάμεσα στους ανιχνευτές δέσμης μπορούν να είναι μεγαλύτερες ακολουθώντας τον παρακάτω γενικό τύπο:
Απόσταση από τοίχο: 7,5 + (7,5 χ γωνία κλίσης %) m
Δηλαδή στο παράδειγμα του πιο πάνω σχήματος για γωνία κλίσης 20° η απόσταση είναι:
7,5 + (7,5 Χ 20%) = 7,5 + 1,5 = 9 m Σε εγκατάσταση με πολλούς ανιχνευτές, ο ίδιος τύπος εφαρμόζεται μόνο στον κεντρικό ανιχνευτή. Δηλαδή το παράδειγμα μας με γωνία κλίσης 10° ισχύει:
7,5 + (7,5 χ 10%) = 7,5 + 0,75 = 8,25 m
Ανεξάρτητα από το είδος της οροφής, το μέγιστο προτεινόμενο ύψος τοποθέτησης από το πάτωμα είναι 40 m και η απόσταση μεταξύ της δέσμης και της οροφής πρέπει να είναι μεταξύ 0,3 και 0,6 m. Η απόσταση της δέσμης από τον τοίχο ή από άλλα εμπόδια δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 0,5 m.
Τοποθέτηση ανιχνευτών φλόγας
Τοποθετούνται συνήθως στον τοίχο, σε μεγάλο ύψος, για να μην υπάρχουν εμπόδια ανάμεσα στο κάτοπτρο τους και την επιφάνεια που πρέπει να καλύψουν. Από τον κατασκευαστή δίνονται στοιχεία για την γωνία κάλυψης και την απόσταση στην οποία ανιχνεύονται φλόγες μεγέθους 0,1 και 0,4 m2. Σε τοποθέτηση όμως του πιο πάνω σχήματος, η απόσταση του ανιχνευτή σε ευθεία γραμμή από την φλόγα δίνεται από τον τύπο: √L 2+ W 2+H2
Τοποθέτηση ανιχνευτών αερίωνΗ θέση της αρχικής συγκέντρωσης του εκρηκτικού ή τοξικού αερίου εξαρτάται από το μοριακό του βάρος. Αέρια με μοριακό βάρος μεγαλύτερο από 29, συγκεντρώνονται κοντά στο έδαφος. Τα "ελαφρά" αέρια, αυτά με μοριακό βάρος μικρότερο από 29, συγκεντρώνονται στην οροφή.
Σε περίπτωση που τα αέρια που καλούμαστε να ανιχνεύσουμε είναι "βαριά" τότε οι ανιχνευτές πρέπει να τοποθετηθούν σε απόσταση περίπου 30 cm από το έδαφος και σε απόσταση μέχρι 4 m οριζόντια από το σημείο πιθανής διαρροής. Ανάμεσα στο πιθανό σημείο διαρροής και τον ανιχνευτή δεν πρέπει να παρεμβάλλονται εμπόδια όπως έπιπλα, που εμποδίζουν την κίνηση του αέρα.
Για ανίχνευση "ελαφριών" αερίων, οι ανιχνευτές τοποθετούνται 30 cm περίπου κάτω από την οροφή. Μεταξύ του ανιχνευτή και του πιθανού σημείου διαρροής δεν πρέπει επί της οροφής να υπάρχουν δοκάρια. Πρέπει επίσης να δοθεί προσοχή ώστε ο ανιχνευτής να μην τοποθετηθεί:
» Σε μέρη με υπερβολική υγρασία
« Σε θέσεις όπου κινδυνεύει να έρθει σε επαφή με νερά.
Οι ανιχνευτές αερίων μπορούν να συνδεθούν στον πίνακα στην ίδια ζώνη με άλλου τύπου ανιχνευτές ή μπουτόν. Λόγω όμως της διαφοράς στην ηλεκτρική εγκατάσταση (χρειάζεται δύο επιπλέον καλώδια) και της διαφορετικής αντιμετώπισης που πιθανότατα θα απαιτεί ο συναγερμός από τα αέρια, είναι προτιμότερο οι ανιχνευτές αερίων να τοποθετηθούν σε διαφορετικές ζώνες, ανεξάρτητες από ανιχνευτές άλλου τύπου ή κομβία πυρανίχνευσης.
Στην προηγούμενη στήλη υπάρχει πίνακας με τα κυριότερα εκρηκτικά αέρια, τον χημικό τους τύπο και το μοριακό τους βάρος.
Τοποθέτηση κομβίων χειροκίνητης ενεργοποίησηςΠαρ' όλο που στην ίδια ζώνη μπορούν να συνδεθούν κομβία χειροκίνητης ενεργοποίησης και αυτόματοι ανιχνευτές, είναι προτιμότερο να σχεδιαστεί από την αρχή το σύστημα με τα κομβία σε ξεχωριστή (ή ξεχωριστές) ζώνες. Μ' αυτό τον τρόπο μπορεί να γίνει ευκολότερη και ταχύτερη η αναγνώριση τους. Τα κομβία χειροκίνητης ενεργοποίησης πρέπει να τοποθετούνται στις οδεύσεις διαφυγής, στα σημεία που καταλήγουν κλιμακοστάσια και σε όλες τις τελικές εξόδους (αυτές δηλαδή που οδηγούν έξω από το κτίριο). Τα κομβία χειροκίνητης ενεργοποίησης πρέπει να τοποθετούνται με τέτοιον τρόπο ώστε κανείς μέσα στο κτίριο, να μην χρειάζεται να διανύσει απόσταση πάνω από 30 m για να δώσει τον συναγερμό. Πρέπει να τοποθετούνται σε ύψος περίπου 1,5 m από το πάτωμα, σε προσιτά, καλοφωτισμένα και εμφανή μέρη. Αν το κτίριο είναι πολυώροφο με όμοια κατασκευή ορόφων, τα κομβία πρέπει να τοποθετούνται στα ίδια σημεία σε κάθε όροφο.
Τοποθέτηση μέσων ένδειξης και σήμανσηςΟ κύριος σκοπός των μέσων ένδειξης και σήμανσης είναι να ειδοποιηθούν όλοι όσοι βρίσκονται μέσα σ' ένα κτίριο για το συναγερμό φωτιάς ώστε να προλάβουν να το εγκαταλείψουν. Υπάρχουν μερικοί κανόνες, που προβλέπονται στον κανονισμό πυρασφάλειας, που βοηθούν στον σωστό υπολογισμό των θέσεων και του πλήθους των σειρήνων.
» Η ένταση του ήχου της πυρανίχνευσης σε οποιοδήποτε σημείο του κτιρίου, πρέπει να είναι 65 dB ή 5 dB πάνω από τον θόρυβο που επικρατεί σε κάθε χώρο σε κανονικές συνθήκες.
« Όταν το κτίριο είναι πολυώροφο ή αποτελείται από πολλά πυροδιαμερίσματα τότε χρειάζεται το λιγότερο μία σειρήνα ανά όροφο ή πυροδιαμέρισμα.
« Η ένταση του ήχου δεν πρέπει να είναι τόσο δυνατή ώστε να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στην ακοή.
« Ο αριθμός των σειρήνων μέσα σε ένα κτίριο είναι τέτοιος ώστε να παράγεται το επιθυμητό επίπεδο ήχου, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι μικρότερος από δύο.
« Οι σειρήνες πρέπει απαραίτητα να κατανεμηθούν σε δύο ξεχωριστά κυκλώματα. Έτσι ακόμη και σε περίπτωση βλάβης του ενός κυκλώματος, κάποιες από τις σειρήνες θα λειτουργήσουν σε περίπτωση συναγερμού φωτιάς.
» Εάν το σύστημα πυρασφάλειας είναι τοποθετημένο σε χώρους που απαιτείται να ξυπνήσουν άτομα (ξενοδοχεία, νοσοκομεία κ.ά.), τότε η ένταση του ήχου πρέπει να είναι τουλάχιστον 75 dB στο ύψος του κρεβατιού.
« Τα μέσα οπτικής σήμανσης πρέπει να τοποθετηθούν σε θέσεις που να είναι ορατά από όλες τις κατευθύνσεις και να μην κρύβονται από ειδικές διαμορφώσεις των κτιρίων ή άλλα εμπόδια (έπιπλα, διακοσμητικές προθήκες κ.ά).
ΚαλωδιώσειςΓενικά τα καλώδια του συστήματος πυρανίχνευσης πρέπει να εξασφαλιστεί ότι θα λειτουργήσουν για ορισμένο χρόνο σε περιβάλλον με υψηλή θερμοκρασία ή φλόγες. Μία κατάλληλη κατηγορία καλωδίων είναι η ΝΗΧΗ FE 180/E30.Στα συμβατικά συστήματα, στις ζώνες ανίχνευσης, το απαιτούμενο καλώδιο είναι πολύκλωνο 2 χ 0,75 mm2 μέχρι 2 χ1,5 mm2 ανάλογα με την απόσταση από τον πίνακα μέχρι το τελευταίο εξάρτημα της ζώνης.Στα συμβατικά συστήματα, στις γραμμές των σειρήνων που η κατανάλωση σε περίπτωση συναγερμού είναι μεγάλη (μπορεί να φτάσει και τα 500 mA), το απαιτούμενο καλώδιο είναι πολύκλωνο 2 χ 1,5 mm2 ανεξάρτητα από την απόσταση του πίνακα από την τελευταία σειρήνα. Μικρότερης διατομής καλώδιο χρησιμοποιείται μόνον όταν η συνδεδεμένη κατανάλωση είναι μικρή.
Σε διευθυνσιοδοτούμενα συστήματα, στους βρόχους ανίχνευσης, απαιτείται θωρακισμένο καλώδιο. Για κάθε βρόχο, το καλώδιο που απαιτείται εξαρτάται από το είδος και το πλήθος των εξαρτημάτων και από το συνολικό μήκος του καλωδίου. Επειδή ο τρόπος υπολογισμού της απαιτούμενης διατομής είναι πολύπλοκος υπάρχουν ειδικά προγράμματα, που παρέχονται από τους κατασκευαστές των συστημάτων, που υπολογίζουν τη διατομή του καλωδίου λαμβάνοντας υπ όψιν κάποιες παραμέτρους της κάθε εγκατάστασης. Γενικά μπορούμε να πούμε ότι απαιτείται καλώδιο με διατομή 2 χ 1,5 mm2 αν στο βρόχο δεν υπάρχουν εξαρτήματα που καταναλώνουν μεγάλο ρεύμα (π.χ. σειρήνες βρόχου) και 2 χ 2mm2 αν υπάρχουν.
Σε διευθυνσιοδοτούμενα συστήματα, για τις γραμμές των σειρήνων, ισχύει ότι και στα συμβατικά.
Συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσηςΓενικάΠροκειμένου να διασφαλίσουμε τη συνεχή σωστή λειτουργία ενός συστήματος πυρανίχνευσης, ανεξάρτητα από το μέγεθος του, πρέπει να το επιβλέπουμε τακτικά αν απαιτείται να το επισκευάζουμε. Γενικά, συμφωνία πρέπει να γίνει ανάμεσα στο χρήστη ή/και ιδιοκτήτη και τον κατασκευαστή, προμηθευτή ή άλλο οργανισμό αρμόδιο για την εποπτεία, συντήρηση και επιδιόρθωση του συστήματος. Σύμφωνα με την Οδηγία prCEN/TS 54-14:2003 οι σχετικές συμφωνίες ανάμεσα στον συντηρητή και τον ιδιοκτήτη ή χρήστη πρέπει να διευθετηθούν αμέσως μετά την αποπεράτωση του συστήματος, ασχέτως αν οι εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται ή όχι.
Η συμφωνία πρέπει να προσδιορίζει τη μέθοδο σύνδεσης, να παρέχει πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και το χρόνο μέσα στον οποίο θα αποκαθίσταται η λειτουργία του εξοπλισμού μετά από σφάλμα. Το όνομα και το τηλέφωνο του οργανισμού συντήρησης πρέπει να υπάρχει μόνιμα στον εξοπλισμό ελέγχου και ενδείξεων. Σε κάθε σύστημα πυρανίχνευσης, πρέπει να υπάρχει ένα βιβλίο συμβάντων στο οποίο ο χρήστης πρέπει να καταγράφει όλα τα σημαντικά συμβάντα. Στο ίδιο βιβλίο ο συντηρητής καταγράφει τις διαδικασίες ελέγχου, τις τυχόν επιδιορθώσεις ή εγκαταστάσεις εξαρτημάτων που έχουν γίνει και τις προβλεπόμενες ημερομηνίες αντικατάστασης τυχόν αναλώσιμων εξαρτημάτων (π.χ. μπαταρίες).
Ρουτίνα συντήρησηςΕίναι απαραίτητο να υιοθετηθεί μία διαδικασία ελέγχου και συντήρησης. Αυτή η διαδικασία έχει σκοπό να διασφαλίσει τη συνεχή σωστή λειτουργία του συστήματος υπό φυσιολογικές συνθήκες.
Κάθε μπαταρία πρέπει να αντικαθίσταται σε τακτά χρονικά διαστήματα χωρίς να υπερβαίνουμε τις υποδείξεις του κατασκευαστή. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί ώστε όλες οι συσκευές να επανεγκατασταθούν σωστά μετά από κάθε έλεγχο. Ένα παράδειγμα αποδεκτής διαδικασίας συντήρησης (όπως προτείνεται στην οδηγία prCEN/TS 54-14:2003) περιγράφεται παρακάτω.
Καθημερινή διαδικασία συντήρησηςΟ χρήστης και/ή ιδιοκτήτης πρέπει να διασφαλίζει ότι καθημερινά γίνεται έλεγχος:
1. Ότι ο πίνακας έχει ένδειξη ότι βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας, ή ότι κάθε αλλαγή της κατάστασης ηρεμίας έχει καταγραφεί στο βιβλίο συμβάντων και όπου ήταν απαραίτητο έγινε αναφορά στον αρμόδιο για την επισκευή φορέα.
2. Ότι δόθηκε η απαραίτητη προσοχή σε κάθε συναγερμό που καταγράφηκε μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.
3. Ότι, όπου ήταν απαραίτητο, το σύστημα επιδιορθώθηκε από κάθε λανθασμένη λειτουργία.
Κάθε βλάβη πρέπει να καταγράφεται στο βιβλίο συμβάντων και να φροντίζουμε για τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες το συντομότερο δυνατόν.
Μηνιαία διαδικασία συντήρησηςΤουλάχιστον μία φορά το μήνα ο χρήστης και/η ιδιοκτήτης πρέπει να διασφαλίζει ότι:
1. Κάθε εφεδρική γεννήτρια που απαιτείται σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργεί και ότι τα επίπεδα καυσίμων έχουν ελεγχθεί και, όπου ήταν απαραίτητο, αναπληρώθηκαν.
2. Ότι τα αποθέματα σε χαρτί, μελάνι ή ταινία για κάθε εκτυπωτή είναι επαρκή.
3. Ότι τα ενδεικτικά (LEDs, Display) όλων των συσκευών ένδειξης λειτουργούν κανονικά ή κάθε ελλιπής/ελαττωματική λειτουργία καταγράφηκε.
Οποιαδήποτε έλλειψη/ελάττωμα παρατηρηθεί πρέπει να καταγραφεί στο βιβλίο συμβάντων και να γίνει η απαραίτητη διορθωτική ενέργεια το συντομότερο δυνατόν.
Τριμηνιαία διαδικασία συντήρησηςΤουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες ο χρήστης και/ή ιδιοκτήτης πρέπει να διασφαλίζει ότι κάποιος αρμόδιος:
1. Ελέγχει όλες τις καταχωρήσεις στο βιβλίο συμβάντων και κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε το σύστημα να λειτουργεί σωστά.
2. Ενεργοποιεί τουλάχιστον έναν ανιχνευτή ή ένα  μπουτόν σε κάθε ζώνη και ελέγχεται ο πίνακας ελέγχου και ενδείξεων λαμβάνει και εμφανίζει το σωστό σήμα, ηχεί ο συναγερμός και λειτουργεί κάθε άλλη συσκευή προειδοποίησης ή βοηθητική.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να υιοθετηθεί μία διαδικασία που να εξασφαλίζει ότι επιβλαβείς λειτουργίες (όπως η αυτόματη κατάσβεση) δεν εκτελούνται όταν γίνεται τριμηνιαίος έλεγχος.
3. Ελέγχει για σφάλματα σύνδεσης με όλες τις συσκευές ελέγχου και ενδείξεων (π.χ. επαναληπτικούς και μιμικούς πίνακες, τηλεφωνητές).
4. Ελέγχει τη σωστή λειτουργία και ένδειξη των συσκευών συγκράτησης και απελευθέρωσης θυρών πυρασφάλειας.
5. Αν επιτρέπεται, λειτουργεί κάθε σύστημα ειδοποίησης της πυροσβεστικής υπηρεσίας ή άλλου κέντρου λήψης σημάτων.
6. Εκτελεί επίσης όλους τους επιπλέον ελέγχους, αν προβλέπονται από τον εγκαταστάτη, προμηθευτή ή κατασκευαστή του συστήματος.
7. Πληροφορείται αν έχουν γίνει δομικές αλλαγές ή εγκαταστάσεις που επηρεάζουν τις απαιτήσεις του χώρου σε μπουτόν, ανιχνευτές ή σειρήνες. Αν έχουν γίνει κάνει οπτική επιθεώρηση.
Οποιαδήποτε έλλειψη, ελάττωμα, απαίτηση για αλλαγές θέσης ή απαίτηση για πρόσθεση εξαρτημάτων παρατηρηθεί, πρέπει να καταγραφεί στο βιβλίο συμβάντων και να γίνει η απαραίτητη διορθωτική ενέργεια το συντομότερο δυνατόν.
Ετήσια διαδικασία συντήρησηςΤουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, ο χρήστης ή/και ιδιοκτήτης πρέπει να διασφαλίζει ότι κάποιος αρμόδιος:
1. Ελέγχει αν έχουν εκτελεστεί οι απαραίτητοι ημερήσιοι, μηνιαίοι και τριμηνιαίοι έλεγχοι.
2. Ελέγχει έναν - έναν όλους τους ανιχνευτές για σωστή λειτουργία (με σπρέι καπνού, θερμό αέρα ή άλλο προβλεπόμενο από τον κατασκευαστή τρόπο).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ.· Εναλλακτικά μπορεί να ελέγχεται το 25% των ανιχνευτών (διαφορετικών κάδε φορά) σε κάθε τριμηνιαίο έλεγχο ώστε μέσα σε ένα χρόνο να έχουν ελεγχθεί μία φορά όλοι οι ανιχνευτές.
3. Ελέγχει τη δυνατότητα των συσκευών ελέγχου και ενδείξεων  να εκτελούν κάθε βοηθητική λειτουργία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να υιοθετηθεί μία διαδικασία που να εξασφαλίζει ότι επιβλαβείς λειτουργίες (όπως η αυτόματη κατάσβεση) δεν εκτελούνται όταν γίνεται ετήσιος έλεγχος.
4. Κάνει οπτικό έλεγχο όλων των καλωδιώσεων και του λοιπού εξοπλισμού βλέποντας αν είναι σε καλή κατάσταση και επαρκώς προστατευμένα.
5. Ελέγχει με επιτόπια επιθεώρηση για δομικές αλλαγές ή εγκαταστάσεις που επηρεάζουν τη λειτουργία των μπουτόν, ανιχνευτών ή σειρήνων. Η επιτόπια επιθεώρηση πρέπει να πιστοποιεί ότι σε κάθε ανιχνευτή υπάρχει καθαρός χώρος τουλάχιστον 0,5 m προς κάθε διεύθυνση και ότι τα μπουτόν είναι σε καλή κατάσταση, ορατά και με εύκολη πρόσβαση.
6. Κάνει έλεγχο σε όλες τις μπαταρίες.
Οποιαδήποτε έλλειψη, ελάττωμα, απαίτηση για αλλαγές θέσης ή απαίτηση για πρόσθεση εξαρτημάτων παρατηρηθεί πρέπει να καταγραφεί στο βιβλίο συμβάντων και να γίνει η απαραίτητη διορθωτική ενέργεια το συντομότερο δυνατόν. ·

Το παρών αποτελεί αναδημοσίευση άρθρου απο την ιστοσελίδα firesecurity.gr